640-911 dumps JN0-102 dumps Juniper Real Exam Questions - 100% Free VCE Files 70-487 dumps 352-001 dumps Microsoft 070-410 dumps On Our Store 210-060 dumps 70-412 dumps 700-501 dumps What is Microsoft's 70-417 dumps?

Het Laar – campagne

Klantvraag

Ontwikkel een campagne om het merk Het Laar en het woonarrangement (Het Laar Wonen) in de markt te zetten.

Jarenlang heeft de focus van Het Laar op verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg gelegen. Dit moet worden gewijzigd in een beeld van Het Laar als faciliterende organisatie die weet wat senioren willen: je leven voort kunnen zetten zoals jij dat wilt en zoals je dat altijd gedaan hebt.

Het resultaat

Hoogsteder 3.0 ontwikkelde de campagne met als thematiek ‘Thuis met Het Laar’. Centraal in de campagne staan de Thuisverhalen, waarin cliënten illustreren hoe zij samen met Het Laar invulling aan hun leven geven. Naast een mediacampagne, documentatie en website, verzorgde Hoogsteder ook de signing van het pand en het wagenpark.