640-911 dumps JN0-102 dumps Juniper Real Exam Questions - 100% Free VCE Files 70-487 dumps 352-001 dumps Microsoft 070-410 dumps On Our Store 210-060 dumps 70-412 dumps 700-501 dumps What is Microsoft's 70-417 dumps?

Cobouw Excellence – organisatie event

Klantvraag:

In samenwerking met Cobouw initieerden Hoogsteder 3.0 en Korteweg Communicatie het event Cobouw Excellence. Een kwalitatief kennis- en netwerkevent bestemt voor diegenen in de bouwkolom die verantwoordelijk zijn voor de keuze van bouwmethodieken, bouwmaterialen en -systemen.

Resultaat:

Naast de ontwikkeling van het concept, het werven van kennispartners, de totale organisatie rondom het event, het uitwerken van de thematiek en de begeleiding bij de kwalitatieve inhoudelijke presentaties, tekenden Hoogsteder 3.0 en Korteweg Communicatie voor het uitnodigingstraject. Deze bestond uit o.a. een save the date, uitnodiging, advertenties, banners, advertorials en de website www.cobouwexcellence.nl. De evenementen van Cobouw Excellence waren een groot succes!