200-310 dumps Free, Practice Security+ SY0-401 dumps 400-101 dumps Red Hat Certified System Administrator - EX200 dumps 300-207 dumps EX300 dumps 400-051 dumps Practice Exam Questions 200-355 dumps 300-320 dumps Download 3I0-012 dumps PDF Questions Answers 070-463 dumps 300-206 dumps 640-916 dumps Exam Ref 70-697 dumps Configuring Windows Devices 210-451 dumps 1Y0-201 dumps Offer Microsoft 070-346 dumps 640-911 dumps JN0-102 dumps Juniper Real Exam Questions - 100% Free VCE Files 70-487 dumps 352-001 dumps Microsoft 070-410 dumps On Our Store 210-060 dumps 70-412 dumps 700-501 dumps What is Microsoft's 70-417 dumps?

Cobouw Excellence – organisatie event

Klantvraag:

In samenwerking met Cobouw initieerden Hoogsteder 3.0 en Korteweg Communicatie het event Cobouw Excellence. Een kwalitatief kennis- en netwerkevent bestemt voor diegenen in de bouwkolom die verantwoordelijk zijn voor de keuze van bouwmethodieken, bouwmaterialen en -systemen.

Resultaat:

Naast de ontwikkeling van het concept, het werven van kennispartners, de totale organisatie rondom het event, het uitwerken van de thematiek en de begeleiding bij de kwalitatieve inhoudelijke presentaties, tekenden Hoogsteder 3.0 en Korteweg Communicatie voor het uitnodigingstraject. Deze bestond uit o.a. een save the date, uitnodiging, advertenties, banners, advertorials en de website www.cobouwexcellence.nl. De evenementen van Cobouw Excellence waren een groot succes!